DIPLOMA E-KESETIAUSAHAAN/DIPLOMA IN E-SECRETARYSHIP (A11102)

 JANGKAMASA8SEMESTER

PENGENALAN (Kursus separuh masa juga ditawarkan)

E-Kesetiausahaan adalah salah satu bidang atas dorongan pasaran yang merefleksikan keperluan setiausaha dan pembantu pentadbir yang mana dibekalkan dengan kemahiran komputer dan mampu mengendalikan pelbagai jenis dokumentasi dan proses-proses pejabat yang lain

MATLAMAT KURSUS

·         Untuk memastikan pelajar lebih mahir mengendalikan teknologi bagi menyelesaikan masalah berkaitan pentadbiran pejabat dan dokumentasi.

·         Bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran komunikasi lisan dan bertulis pada peringkat profesional di dalam pentadbiran pejabat.

·         Membangunkan kecekapan pada peringkat profesional dari pelbagai aspek seperti pengurusan masa, menyelesaikan masalah dan berkebolehan bekerja secara berkumpulan seperti mana yang diperlukan dalam perkerjaan sebenar.

PELUANG PEKERJAAN

Pembantu Perusahaan                  
Pegawai Tadbir                
Pembantu Tadbir                          
Penolong Peribadi                             
Setiausaha Eksekutif                    
Setiausaha Peribadi                      


CLICK UNTUK MEMOHON/DAFTAR

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...